Nawigacja

Po szkole

Świetlica

  Świetlica profilaktyczno-wychowawcza przy Szkole Podstawowej w Mieczysławce powstała na wniosek Dyrektora Szkoły - Pani Anni Zmysłowskiej w dniu 21 października 2008 r.

Organem prowadzącym i finansującym świetlicę jest Gmina Lubartów. Dodatkowe środki na prowadzenie działalności, świetlica pozyskuje od sponsorów indywidualnych.

Na zajęcia uczęszczają dzieci z klas 0-VI, w tym roku są to 23 osoby, które zostały zakwalifikowane przez Komisję ds. świetlicy. Zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Są to zajęcia sportowe, plastyczne i profilaktyczno-wychowawcze.

Głównym celem zajęć świetlicowych jest integracja uczniów naszej szkoły, zapoznanie z interesującymi formami spędzania czasu wolnego, pomoc w lekcjach. Nadrzędne miejsce zajmują treści profilaktyczno-wychowawcze, które wyszczególniane są w programie zajęć świetlicy: tj. zapoznanie ze skutkami nadużywania nikotyny , alkoholu i narkotyków, wyuczenie zachowań asertywnych i sposobów wyładowania agresji.

Podczas zajęć dzieci otrzymują ciepłą herbatę, wsparcie ze strony pedagogów i możliwość korzystania z wyposażenia szkoły tj. sali gimnastycznej, sali komputerowej, gier i zabaw dydaktycznych, zabawek i materiałów plastycznych.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Mieczysławce
    Mieczysławka 39, 21-100 Lubartów
  • Nr tel. 81 855-27-13

Galeria zdjęć